Vi uppgör energiutredningar och -certifikat till huvudplanerare, privatpersoner, företag, disponenter samt husbolag, oberoende av byggnadens storlek.

Vi erbjuder följande tjänster

 • Energiutredning vid ansökan av byggnadslov (energicertifikatet ingår som en del)
 • Enskilda energicertifikat (åtgärdsförslag till energiinbesparingar)
 • Vi uppför energicertifikat i samband med försäljning och/eller uthyrning av bostäder
 • Optimering av energiåtgången i förhållande till byggkostnaderna vid nybygge samt för befintliga byggnader

NYBYGGE

 • Uppgifter som behövs:
  Husritningar, samma som behövs för byggnadslov (plan- och fasadritningar samt skärningar) i DWG-filformat per e-post eller enligt överenskommelse

BEFINTLIGA BYGGNADER

 • Uppgifter som behövs:
  Husritningar, samma som behövs för byggnadslov (plan- och fasadritningar samt skärningar) i DWG-filformat per e-post eller enligt överenskommelse
  Förbrukad energi (t.ex. el, fjärrvärme, olja eller ved) under de senaste 2-3 åren

Energiunderstöd från ARA:

 • Vi räknar E-talet för det ursprungliga byggnadsåret
 • Vi räknar reparationens inverkan på E-talet
 • Vi uppgör ansökan om energiunderstöd

Vi har FISE:s behörighet.

Ta kontakt: 050-4962416