Fuktmätning av betongkonstruktioner med kalibrerade mätare

Hydromette BL Compact TF2 är en termohygrometer för mätning av temperaturer och luftfuktighet för ett brett användningsområde RH, Abs, temperaturer, antenntyper Gann 16K25M för mätning i betongplattor.

Gann Hydromette RTU 600 indikerar fukt i de flesta byggmaterial som till exempel trä, betong, kakel, puts med mera, antenner B 50, M20, M 20-Bi 300.

Fuktmätning utföres enligt rekommendationer från ”RT-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus” samt för ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä KH 90-00393, LVI 01-10413”.

Mätningen utföres av Hilding Enberg, Rakentamisen henkilösertifikaatti C-24274-24-18.