Nybyggnad
Egnahemshus (till ansökan om byggnadslov) 160-260 €

Befintliga byggnader (priserna förutsätter att det finns ritningar att tillgå)
Egnahemshus
1-planshus 270 €
1 1/2 eller 2-planshus 330 €
1 1/2 eller 2-planshus + källare 350 €

Parhus
340 €

Radhus
310–380 € beroende av antal lägenheter

Höghus
Från 450 € eller enligt anbud

Övriga byggnader
Enligt anbud

Resor
Resor ingår inte i priserna.

Leveranstid
2 dagar – 1 vecka, i brådskande fall enligt överenskommelse
I tillägg faktureras även en skattefri myndighetsavgift på 9,60 € per energicertifikat

Ansökan om energiunderstöd från ARA (pris från fall till fall)
Vi räknar E-talet för det ursprungliga byggnadsåret
Vi räknar reparationens inverkan på E-talet
Vi gör ansökan om energiunderstöd samt uppgör utbetalningsansökan

Övrigt (enligt anbud)
Dynamisk räkning av rumstemperaturer sommartid

Alla priser innehåller moms.

Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.