Nybyggnad
Egnahemshus (till ansökan om byggnadslov) 160-260 €

Befintliga byggnader (priserna förutsätter att det finns ritningar att tillgå)
Egnahemshus
1-planshus 270 €
1 1/2 eller 2-planshus 330 €
1 1/2 eller 2-planshus + källare 350 €

Parhus
340 €

Radhus
310–380 € beroende av antal lägenheter

Höghus
Från 450 € eller enligt anbud

Övriga byggnader
Enligt anbud

Resor
Resor ingår inte i priserna.

Leveranstid
2 dagar – 1 vecka, i brådskande fall enligt överenskommelse
I tillägg faktureras även en skattefri myndighetsavgift på 9,60 € per energicertifikat

Ansökan om energiunderstöd från ARA (pris från fall till fall)
Vi räknar E-talet för det ursprungliga byggnadsåret
Vi räknar reparationens inverkan på E-talet
Vi gör ansökan om energiunderstöd samt uppgör utbetalningsansökan

Övrigt (enligt anbud)
Dynamisk räkning av rumstemperaturer sommartid
Värmefotografering och rapportering (FLIR bx 60)
Fuktmätning och rapportering (Gann Hydromette RTU 600)
Undersökning av värmeläckage t.ex. rör, kablar mm. (Flir, Fluke, Testo)

Alla priser innehåller moms.

Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.